Kadra

Nasi trenerzy :

Renata

Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Zarządzanie i Marketing, specjalność – Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – Inspektor ppoż.
Podyplomowo: WWSZiP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – organizacja i zarządzanie

1)      Specjalista ds. BHP
2)      Inspektor ppoż.
3)      Certyfikowany auditor wewnętrzny norma ISO 9000-2000

 • Prowadzenie auditu wewnętrznego z normy ISO 9001:2008

4)      Certyfikowany Trener:

 • Szkolenia BHP
 • Szkolenia ppoż.
 • Szkolenia z normy ISO 9001:2008
 • kompetencje miękkie
 • szkolenia z zakresu prawa pracy

 


Arkadiusz

Studia magisterskie:Wyższa Szkoła Inżynierska – Zarządzanie i Marketing, specjalność – Zarządzanie Strategiczne
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – Inspektor ppoż
Podyplomowo: WWSZiP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – organizacja i zarządzanie

1)      Specjalista ds. BHP
2)      Inspektor ppoż.
3)      Certyfikowany auditor wewnętrzny norma ISO 9000-2000

 • Prowadzenie auditu wewnętrznego z normy ISO 9001:2008

4)      Certyfikowany Trener:

 • Szkolenia BHP
 • Szkolenia ppoż.
 • Szkolenia z normy ISO 9001:2008
 • kompetencje miękkie
 • szkolenia produktowe,
 • szkolenie sprzedażowe

 


Anna

Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Zarządzanie i marketing, specjalność – Organizacja i Kierownictwo
Podyplomowo: WWSZiP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – organizacja i zarządzanie

1)      Starszy Inspektor ds. BHP
2)      Certyfikowany Trener Biznesu:

 • Szkolenia BHP
 • kompetencje miękkie
 • szkolenia sprzedażowe
 • szkolenia produktowe
 • szkolenia procesowe
 • szkolenia systemowe

Krzysztof

Studia magisterskie:  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Ekonomia- specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 • szkolenia z zakresu Lean Manufacturing
 • szkolenia jakościowe w tym FMEA
 • szkolenia z zakresu przepływu materiałów
 • szkolenia z zakresu poziomowania produkcji

Dodatkowo,

 • konsultacje z zakresu ISO 9001,
 • tworzenie procedur, instrukcji, dokumentacji produkcyjnej.

Comments are closed.